Jerzy Utkin - kamieni jest wciąż więcej - styl i cel

Spis treści

styl i cel

po każdej stronie
barykady
styl i cel
ten sam

fałsz
nie ma politycznych
barw

my i oni
stosujemy wciąż
te same środki

które uświęcają
ich i nasze
sztuczki

styl i cel
ogłupiania
mas

chwast
zakwita i zarasta
łan

i plon

Również tego autora