Jerzy Utkin - kamieni jest wciąż więcej - pieśń i pleśń

Spis treści

pieśń i pleśń

którzy
umywają ręce
płakać i płacić
nie mają
zamiaru

poczucie bezkarności
nadyma się jak
balon

czysty
brak sumienia
zapewnia spokój
i świetlaną
przyszłość

przeszłość
z dnia na dzień zarasta
zbawczą pajęczyną
mroku

pieśń pleśń

i wieńce

 

Również tego autora