Jerzy Utkin - kamieni jest wciąż więcej - sprawcy i ofiary

Spis treści

sprawcy i ofiary

kłamstwo
w majestacie prawa
rozmija się
z prawdą

nie nazywaj po imieniu
fałszu paragrafów
krzywdy

sprawcy
mogą liczyć na łagodny
wymiar kary

ofiar
nie traktuje
tu ulgowo
nikt

swój kielich goryczy
wychylą

do dna

 

Również tego autora