Jerzy Utkin - kamieni jest wciąż więcej - kat i sędzia

Spis treści

kat i sędzia

obyczaj
nazywania rzeczy po imieniu
zanika w imię
politycznej poprawności
ofiar które jak zwykle
są wszystkiemu
winne

kat i sędzia
w majestacie sprawców

ksiąg spisanych
przez uczonych
w kłamstwie

ślepej
niesprawiedliwości
prawa

szale wagi
chylą się  
na korzyść tych
po których stronie

zwycięstwo
oraz siła

któż śmiałby sądzić
sędziów
oraz katów

przegrani najlepiej
osądzają się
i są

wciąż sami

 

Również tego autora