Sławomir Mierzejewski - Fraszki (5)

Pierwsi do żłobu                              
Tak w życiu bywa, że
Ci co nie zasiali
Pierwsi czekają na żniwa

 

Kolizja                               
Kolizja interesów wysoka
On płytki
A ona głęboka

 

 

Samodzielna                               
Woli sama
Powoli
Do woli