Tadeusz Buraczewski - Ironezja narracyjna opus 13

Życie – to rodzaj nijaki.
Nijakich...
Nie ma to większego znaczenia,
bo dzisiaj fakt – zastępuje narracja!
Tak literatura dopływa do życia
postmodern-rynsztoczkiem...
...jak objawia zasada nieoznaczoności Heisenberga -
Naród –
-    to tylko materiał etnograficzny.
Aby poeci nie spatriocieli,
bakteria euro-salonelli
sieje odporność na szczep ksenofobii.
Liryk czy ironista...
...gdy pisze refren piosenki:
poeta to samotny wilk (he he)
Owczarki krytyki odławiają zdolnych do wszystkiego,
formują redyk i przepędzają  
od konkursu do konkursu,
gdzie i wilki schodzą na psy,
psy szczekają, a karawan
„bliz-iej", „topoś-niej", „migotliwiej, acz bez przejaśnień".
Jeżeli publicystyka panegiryzuje & peanizuje
to kundlim obowiązkiem poezji jest publicyzować..!
Smycz poprawności ironezyjnej
pozwala sprofanować mi stary dowcip:
jeżeli kiedyś wchodziło się do literatury
z przodu przez Nałkowską,
a z tyłu przez Iwaszkiewicza
to dzisiaj
chyba tylko
via wierzeje
stodoły...w Jedwabnem.
Sztuka jest „poprzez". Zawsze...