Barbara Dombrowska-Pietrzykowska - Czas wolny

przestawiono zegar z czasu letniego
na zimowy
myślę
jak zagospodarować czas wolny

ściskam w garści sekundy i minuty
topię w morzu kawy herbaty

rozwijam
różne szybkości myśli

uciekam w żarcie
i kijki


ściskam w ręce telewizyjnego
pilota usiłuję złapać ikony
wiem gdzie pies pogrzebany
i strzelam w dziesiątkę

niezapłacone rachunki
nie kartkowany kalendarz
nie spełnione marzenia
 zaprzepaszczone nadzieje

czas przypomina o wieczności

nie trzeba czasu wiecznego
wystarczy pogadać z Kopernikiem

i zauważyć
że czas ucieka