Edmund Pietryk - Niedziela - Ciężar

Spis treści


Ciężar


Ciężar tej ciszy nigdy nie ustanie
nawet nad grobem matki i
mogiłą ojca bo zostawili kilka
spraw niedokończonych i wiarę
która nie ma końca I tylko ten
głodny gołąb to jest ich
obrońca Zostawili mi tylko
Apokalipsę bólu i bezlitosną
obojętność tłumu Pokrzepią mnie
jeszcze te szare plamy na słońcu
Gdy pójdziecie do Boga w gości
powiedzcie mu o śmierci i przemijalności

 

Również tego autora