Wacław Pomorski - Zakotwiczenie

(godzina czwarta pięćdziesiąt)
Już
zakotwiczyłem się
cichutko
na
drugim brzegu
Właśnie zapiał
pierwszy
kur...
Stoję naguśko jak Bóg mnie stworzył
Nie mam torby
kija
ani
chodaków Teraz
nie mam już nic
do stracenia
Mogę spokojnie dać się ograbić