• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Wiesława Barbara Jendrzejewska - Kobieta

  Jeszcze jest dzieckiem co lubi co chce

  i kaprysi jak niesforny dźwięk

  a już woła w niej dziewczyna krzyczy

  kobieta o włosach cyklonu zaplątana pomiędzy

  lustrem nocy a spełnieniem obietnicy świtu

  (w jego słusznie wytartych dżinsach)

  Mogła być Wenus z Milo albo jego muzą

  (pomiędzy setką a dwudziestym papierosem)

  Mogła. Tylko czas pomylił dłuta

  i jej talia przepadła jak ognista lawa

  Wciąż jest dzieckiem choć niepospiesznie

  zrywa kartki z dni zawieruszonych

  nie potrafi rozplątać łańcucha pamięci

  poukładać klocków wzruszeń

  Jeszcze jest dzieckiem choć nie funduje

  sobie Chrystusa co niedzielę

  Znów jest dzieckiem a coraz częściej

  potyka się o karawan czasu

  Z archiwum

  Adam Majewski - OTWARTY MANIFEST TEATRU ÓSMEGO DNIA

  Rozwój manifestu w teatrze XX wieku, jako rodzaju wypowiedzi programowej, wykorzystywanej przez twórców na wiele sposobów i służącej osiąganiu odmiennych celów, wpisany jest w historię poszczególnych inscenizacji, dróg artystycznych i niejednokrotnie postaw życiowych, a także dokonywanych na przestrzeni minionego stulecia eksperymentów i prowokacji. Po manifest, jako sposób meta-artystycznej wypowiedzi, sięgali inscenizatorzy zarówno Wielkiej Reformy, jak i pokolenia reżyserów awangardowych i eksperymentatorów, wystawiających lub piszących dramaty, formułujących teoretyczne wnioski na piśmie lub ex cathedra. Wyrazista wypowiedź programowa znalazła się wśród podstawowych sposobów meta-komunikacji związanej z teatrem, uzasadniającej odmienne poetyki i wizje sceniczne. Także za sprawą atomizacji życia teatralnego, a nawet jego umasowienia, konieczne stało się zwracanie do publiczności za pośrednictwem radykalnych oraz pobudzających intelektualnie środków – manifestu, odezwy, apelu, orędzia, swoistego testamentu.
  Manifest, będący publiczną deklaracją poglądów – postawy ideologicznej i postulatów artystycznych, zawierającą program działania twórcy, przybrał w teatrze kilka form pozornie nielicujących z rozpowszechnionym w latach 20. XX wieku manifestem literackim. Stał się nie tylko sposobem ujawniania założycielskich wizji nowego teatru czy planów burzenia starego teatru, lecz także zaistniał w dziele sztuki – w spektaklu teatralnym, a w perspektywie czasu również w happeningu i performance. Osobnym rozdziałem obecności manifestu w teatrze dwudziestowiecznym są liczne wzory osobowe, manifestowane w postawie mistrzów i całych zespołów, jak to miało miejsce w przypadku Reduty Juliusza Osterwy, oraz twórców uchodzących za liderów życia teatralnego – Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora, Józefa Szajny. Manifestami stawały się też utwory literackie, powstałe przede wszystkim z myślą o scenie – Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego (druk w 1947 r.), Kartoteka Tadeusza Różewicza (1960), jak i swoiste montaże poezji bądź prozy, którymi posługiwał się w swoich spektaklach Teatr Ósmego Dnia.

  Dorota Grzesiak - Ona

  Rzeka moknie. Nabiera krągłych kształtów
  i liże kamienie na dnie koryta -
  w zmiennym tempie, niejednostajnie.