Anna Magdalena Mróz - WIOSNA

Anna Magdalena Mróz

 

WIOSNA

 

Dmuchnęła młodym wiatrem w ospałe patyki,

Aż zapachniały słońcem na świeżej murawie,

Skrzydłami ją witały, szybując jak ptaki –

Niebieskie od powietrza i ciepłe od trawy…

 

ANNA MAGDALENA MRÓZ

 

SPRING

 

She blew a young wind right through the gliders slumbering,

Till, scenting the sun’s rays warming the fresh ground at last

They invited it into their wings, stiff birds soaring –

All at once blue from the wind and yet warm from the grass...

 

 

Tłumaczenie: Graham Crawford