• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Henryk Stępień - Szlaki życia kapłańskiego

  W kapłaństwie nie można szukać
  wygód, uciech…
  Jedyną pociechą – Bóg!
  Nie można poszukiwać
  łatwych ścieżek.
  Trzeba nieustannie spinać się
  Na szczyty dzisiejszych Kalwarii,
  komponując hymn zbawienia
  uderzeniem stóp,
  czasami o ostre kamienie…
  I tak wędrując nieść nadzieję

  Z archiwum

  Maria Szafran - Ach cóż to...

  miły, ranek już zagląda - 
  wokół pielesze a za oknem mrozi.
  Mar sennych szepty? Na to mi wygląda.
  Przecież pustka wokół, jeno zegar wodzi
  wskazówki po tarczy. Czy to mi wystarczy?

  Pocóż i kogo bezmyślnie się pytam,
  skoro anioł strzeże tu każdej szczeliny.
  To zapewne we śnie głośniej szczeknął brytan

  Andrzej Person - Litwa bez Polski…

  Nowa ustawa oświatowa zakłada, że od 2013 roku w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. To stawia w bardzo trudnej sytuacji uczniów polskich szkół, w których program tego przedmiotu nie jest tak szeroki jak w litewskich. Uczniowie, którzy za dwa lata będą zdawali maturę, nie zdążą nadrobić materiału. Ważnym problemem jest również obrona polskich szkół przed likwidacją. Z powodu niżu demograficznego wiele placówek na Litwie będzie likwidowanych. Jeszcze cztery lata temu były 123 polskie szkoły, a teraz jest ich około 100.
  Tam, gdzie są polskie władze samorządowe, a wiec w Solecznikach i okręgu podwileńskim, sytuacja jest całkiem dobra. Szkoły i przedszkola remontowane są wspólnie. Senat RP pokrywa połowę kosztów, a samorząd lokalny daje resztę.