cheap canadian cialis online
akant.org aktualny numer archiwum dodatki kontakt

Katarzyna Michalewska - MIĘDZY PUSTKĄ, A PEŁNIĄ

(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
+ 18
+ 14

Wiersze Mirosławy Poncyliusz z nowego tomiku pt. „Zdarzyło się" wpisują się w nurt poezji kobiecej, związany z twórczością takich poetek, jak Julia Hartwig, czy Ewa Najwer.Jest to poezja przeniknięta ciepłem,wrażliwością, zmysłowa, bliska życia, w której:"ziemia drży/tańczą rozdarte drżeniem trawy/w powietrze czyste/niby szept/pomarańczowe drzazgi świtu/ /W świt/. Jest to zarazem liryka osobista,uważna, dyskretna, poddana  dyscyplinie formalnej.
Poezja ta nie stroni od delikatnej ironii jako antidotum na nadmierny dramatyzm,lub sytuacje „nieprzyzwoicie liryczne":/" Prostuję plecy/układam ciebie do wiersza"/Wyżej/, /"nie uniosą cię postrzępione skrzydła/.../nie jesteś już dobry/w sklejaniu filiżanek"/Udar/.
Mirosławie Poncyliusz udaje się uchwycić w swoich tekstach świat, jako dynamiczny strumień współwystepujących zdarzeń. Pojęcia ja, moje stają się płynne.Taka wizja, udziela-
jąca się czytelnikowi, skłania do pogodnej, kontemplacyjnej postawy wobec rzeczywistości-nawet tej czasem traumatycznej, z jaką spotykamy się np.  w wierszu „Szpital w sercu miasta".
W książce Poncyliusz znajdziemy wiele udanych „spotkań słów, ktore się sobie dziwią",jak mówił o metaforze ks. Jan Twardowski. W impresyjnym „ Przemilczeniu"pisze poetka:
/"Nieświadomie mnie ranisz/krople krwi spadają/w czerwony horyzont/a ty mówisz/-Jaki piękny zachód słońca/.
Poncyliusz  potrafi zaskoczyć czytelnika kunsztowną grą językową, zwieńczoną nieoczekiwaną puentą :  /"Rozglądasz się we mnie/ślepy strumień szaleństwa/.../Nie słyszę/rozglądam
się w tobie zachłannie/.../Znalazłam siebie-/Lustro/, biegle włada językiem paradoksu,oddającego złożoność uczuć podmiotu lirycznego:
/"przeraża bicie serca i twój spokojny oddech/ Bliskość/, /"kocham bo boję się nienawidzić"/.
Poetycka rzeczywistość, tworzona przez autorkę „ Zdarzyło się", zanurzona w zwyczajnych ludzkich doświadczeniach: narodzin, miłości,śmierci, przenosi, podobnie jak wiersze Ewy Najwer-poza czas linearny /"czas nie ma wymiaru"/, poza kontekst historyczny-ku naturze, ku bezczasowej tajemnicy życia, w której -  jak zauważył Piotr Kuncewicz-uczestniczy nasze ciało, rzadzące się innymi prawami niż świadomość:
/"Chciałam umrzeć-oddech nieznanej ziemi/wpadał przez uchylone drzwi/a moje prostackie ciało niczym balast/trzymało mnie pod batystowym baldachimem"/O doskonałości
Poetce znacznie bliżej  jednak do misterium ciała i „ strumienia życia", niż do abstrakcyjnej metafizyki „ciała kosmosu" i „duszy Siwy". Przecież właśnie:/ „Drobne kobiety w kolorowych chustach/wiedzą co jest ważne/.../niosą na plecach wysuszone wiązki/nieuchronnego losu/Pustynia/.
W kobiecie dokonuje się najważniejszy cud-codziennych narodzin /Zdarzyło się/.Rodzenie jest aktem prawdziwie metafizycznym. Poetka zdaje się nawiązywać do motywu śmierci i odradzania się obecnego w idei reinkarnacji i doktrynie wiecznego powrotu:/dusze unoszą się/.../spadają kroplami w ciała matek/by odrodzić się/na nowo"/O doskonałości/.

Mistyka dotykania, smakowania, wąchania, pozwalająca człowiekowi „scalać się z Prawdą w Tańcu’", „wgryzać się ziemi pod skórę/codziennie dotykać jej zakrzepłej krwi"/Tunel/  znalazła swój najpełniejszy wyraz w trzeciej części tomiku „Gorączka", stanowiącej zbiór poetyckich impresji, z egzotycznej podróży. Barwne, rozwibrowane obrazy,  nasycone znaczeniami i oryginalną metaforyką, silnie oddziałują na zmysły i wyobraźnię czytelnika.:/"powietrze ciężkie od ziół/owoców i potu objuczonych osłów/Farbiarze uwijają się/niczym owady pośród kwiatów"/Archipelag/.
W „Gorączce" zarysowują się szczególnie wyraźnie sprzeczności obecne w tomiku : między ruchem, a niezmiennością, /Mistyka/,namiętnością, a skupieniem /Odradzanie/,trwaniem i przemijaniem.

Mirosława Poncyliusz /podobnie jak  Marianna Bocian/ mogłaby powiedzieć o sobie, że nie pisze literatury. Jej wiersze to zapis z każdego człowieka – jego codziennych tęsknot, drama-
tów, radości. Poetce udaje sie jednak uniknąć pułapki sentymentalizmu, „małej prywatności".
Dzieje się tak, między innymi dlatego, że nie przestaje ona poszukiwać czegoś, co kryje się za migotliwą  zmiennością uczuć i zdarzeń,czegoś, co:" scala materię życia, łącząc ze sobą wrażenia, łącząc ze sobą dni" /K.Kawafis/ w: „ulotności powiewu sunącego po białych szatach"/Tunel/. Szuka ona Pustki? A może...Pełni? W mistyce i w fizyce / wie o tym poetka-elektronik/ nierozdzielnie ze sobą związanych...Mirosława Poncyliusz.„Zdarzyło się",Oficyna Wydawnicza Liberum Arbitrium, Tuchów 2011.

 

Z archiwum

Izba Księgarstwa Polskiego pod nowym zarządem przystąpiła do ofensywy w zakresie promocji książki oraz umocnienia prawnych i społecznych podstaw zawodu księgarza. Oprócz wewnętrznych działań stabilizacyjnych,
BILANS FIRMYOto wyniki roku ubiegłegozamknięto bilans i … księgowego.PO WYBORACHPrawie zawsze po wyborachwracają nawyki stare.Kończy się obiecywanie,zaczyna kabaret.*          *          *Niejeden
Czyta się te wiersze z drżeniem serca, z łomotem omalże! Jest to namacalny dowód na to, że mamy do czynienia z wydarzeniem literackim.         Przemysław Dakowicz stworzył niezwykły
Rok 1812 w sposób szczególny zapisał się w historii Wilna. W tym mieście od 28 czerwca do 16 lipca przebywał wraz z Wielką Armią Napoleon Bonaparte. W roku wyprawy cesarza Francuzów na Rosję uczczono po raz pierwszy
W czasach kiedy mój ojciec przestał mnie lać pasem i polewać woskiem, chwilowo pracowałem jako piekarz. Dostawałem tam gigantyczne wynagrodzenie, które pozwalało mi utrzymywać dom i całą moją rodzinę, łącznie
Czym jest recenzja? Zestawem refleksji i uwag piszącego, dywagacja na temat stylu i języka, wyrocznia dobre-zle, analiza lub synteza, zapisana znakami zdań empatia czytelnicza, powidokiem skojarzeń po wcześniejszych
splatamy się w erotyczny warkoczja pilot śnięmoją jedyną
I.Surowe i bardzo konsekwentne prześladowania starowierów niemal od początku (ukaz z 17 sierpnia 1826) wstąpienia na tron cara (1825–1853) Mikołaja II (1796–1855), w tym przede wszystkim zlikwidowanie bądź
Anna Błachucka, utalentowana i znana poetka, animatorka kultury (prowadzi młodzieżowe ze-społy literackie), autorka kilku zbiorków poezji, limeryków, fraszek, a zwłaszcza ciekawych nowo-czesnych sonetów, członek ZLP
silni zwarci gotowi i zawsze przegraniżadne nasze wysiłki nie zdają się na nicgotowi trwać na straży wszelakich wartościrozrzucone po świecie przodków naszych kościsą świadectwem że wszędzie tylko nie u

Zobacz też

Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego akant.biz (dalej „Serwis”) prowadzonego pod adresem URL: www.akant.biz i warunki usług świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną.

2. Administratorem i wydawcą Serwisu jest Instytut Wydawniczy Świadectwo, Dworcowa 62, Bydgoszcz wpisana do rejestru przedsiębiorców(zwanym poniżej „Administrator”).

3. Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.

4. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Administratora usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.

6. Korzystanie z określonych części serwisu może wymagać wcześniejszej rejestracji użytkownika w Serwisie.

7. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

II. Zawartość Serwisu

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Serwisie, w szczególności z zakresu tematycznego: proza, poezja, literatura oraz do usług świadczonych w Serwisie, a w szczególności możliwości tworzenia: komentarzy, wysyłania i prezentacji utworów i własnej twórczości.

2. Wszelkie prawa do Serwisu jako całości należą do Administratora, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, utworów literackich, grafik, zdjęć i pozostałych elementów chronionych prawem) do Administratora lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.

3. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r.  (Dz. U. z  2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

4. Korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie możliwe jest wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne niż zastrzeżone w pkt. II. 4 powyżej korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Administratora lub pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości. Zakaz ten obejmuje także zakaz dokonywania tzw. przedruków prasowych bez zgody administratora. Informacje na temat możliwości uzyskania zezwoleń i/lub licencji na korzystanie w konkretnych materiałów udostępnianych w Serwisie można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@akant.biz

6. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

7.  Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.

8. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie gwarantuje, że informacje przedstawione w Serwisie będą poprawne, ścisłe czy przydatne do zamierzonego przez użytkownika celu, dla jakiego użytkownik ich poszukiwał. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie albo niezgodne z intencjami użytkowników wykorzystanie materiałów zamieszczonych przez nich w Serwisie.

9. Ze względu na uwarunkowania techniczne Administrator nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

III. Korzystanie z Serwisu

1. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis. Dotyczy to zarówno materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora, jak i przez jego użytkowników.

2. Aktywne korzystanie z Serwisu, a w tym np. możliwość zamieszczania komentarzy i rozwinięć, proponowania nowych miejsc, dodawania i oceniania zdjęć mają jedynie użytkownicy zarejestrowani.

3. Użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się i założenia konta.

4. Konto jest udostępnianą w Serwisie usługą elektroniczną (dalej „Konto”). Konto jest  udostępniane użytkownikom bezpłatnie. Warunkiem korzystania z Konta jest uprzednie zarejestrowanie się w Serwisie.

5. Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu dostarczanych przez Administratora, w szczególności pozwala na umieszczanie (wprowadzanie, prezentowanie i przechowywanie) w Serwisie przez użytkownika jego własnych materiałów (dalej „Materiały Użytkownika”), w tym m.in. danych, zdjęć, własnych galerii zdjęć, własnej mapy ulubionych miejsc w oparciu o dane dostępne w Serwisie, komentarzy, rozwinięć do artykułów i in. materiałów wprowadzonych do Serwisu przez użytkownika.

6.  Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto. Niedopuszczalne jest przekazywanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora.

8. Proces rejestracji przebiega poprzez:

na stronie http://akant.biz należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny;
rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu, obejmujących m.in.: login (nazwę użytkownika), e-mail i hasło dostępu;
zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail, link do aktywacji Konta. Użytkownik winien aktywować Konto w ciągu 10-ciu dni od dnia otrzymania linku do aktywacji Konta. Po upływie tego terminu nieaktywowane konto zostaje automatycznie usuwane.

9. Korzystając z podanego podczas rejestracji loginu oraz hasła można zalogować się w Serwisie i korzystać z jego funkcjonalności. Przybrany przez użytkownika login (tj. nazwa użytkownika) może być dowolny, jednak nie może on naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani postanowień niniejszego Regulaminu. Login umożliwia logowanie w Serwisie i identyfikuje użytkownika w Serwisie. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika jego login nie będzie mógł zostać przybrany w Serwisie przez inną osobę.

10. Użytkownik zobowiązany jest do przywiązywania szczególnej wagi do postępowania z hasłem dostępu do Konta, a w szczególności jego właściwego zabezpieczenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia hasła przez użytkownika bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia i/lub wykorzystania przez osoby trzecie.

11. Dane osobowe użytkownika podane przy procesie rejestracji będą przetwarzane w celu udostępnienia Konta i świadczenia usług w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane na inne potrzeby objęte zgodą użytkownika, np. w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych Administratora i jego kontrahentów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako niezbędne/konieczne może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych usług udostępnianych w Serwisie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Ochrona Prywatności w Serwisie Akant.biz” dostępnej na stronach Serwisu. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

12. W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem, nastąpić może zmiana administratora danych osobowych użytkowników. Ewentualny nowy administrator (następca prawny aktualnego Administratora i ew. podwykonawca) będzie miał prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika jedynie w takim zakresie w jakim może je przetwarzać aktualny Administrator

13. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zamknięcia jego Konta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@akant.biz z jasno sprecyzowanym żądaniem zamknięcia Konta.

14. Administrator zastrzega zamknięcie Konta użytkownika, w przypadku gdy:

a) użytkownik nie aktywuje Konta zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. III. 8 Regulaminu,

b) użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgody z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez okres następujących po sobie 100 dni;

15. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika, użytkownik traci dostęp do swojego Konta i założonego profilu.

16. Zamknięcie Konta na zasadach określonych powyżej w pkt. III.13-15 nie powoduje usunięcia z Serwisu Materiałów Użytkownika, ani wygaśnięcia udzielonych przez użytkownika stosownie do treści pkt. IV.6-7 upoważnień, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

IV. Odpowiedzialność i zapewnienia użytkownika.

Upoważnienia udzielone przez użytkownika

1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika lub korzystając z Serwisu w inny sposób, nie może podejmować działań, stosować technologii i/lub narzędzi zakłócających pracę systemu informatycznego Serwisu.

2. Materiały Użytkownika zamieszczane w Serwisie przez użytkowników nie mogą zawierać:

a) przekazów i treści sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami a w szczególności: naruszających prawa autorskie, pokrewne lub inne prawa i dobra prawem chronione, zawierających groźby, naruszających godność, prywatność, wizerunek lub pozostałe dobra osobiste innych osób, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;

b)  przekazów i treści propagujących działania prawem zakazane;

c) przekazów i treści promocyjnych, reklamowych, autoreklamy, spamu;

d) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – b);

e) przekazów, treści i zachowań łamiących zasady Netykiety(zasady poprawnego zachowania w sieci);

f) wirusów czy innych złośliwych programów (tzw. malware).

g) komentarzy publikowanych  przez jednego autora pod różnymi nickami, wychodzących z jednego IP

3. Użytkownik zamieszcza materiały w Serwisie wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie stają się one powszechnie dostępne. Administrator udostępnia użytkownikom odpowiednie miejsce w ramach Serwisu w celu umożliwienia zamieszczania Materiałów Użytkownika, a w tym prezentowania i wymiany komentarzy oraz opinii, zamieszczania zdjęć, galerii i in. W związku z tym, rola Administratora ograniczona jest do przechowywania takich materiałów w systemie informatycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w ramach Serwisu. Użytkownicy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność (cywilną i karną) za wszelkie naruszenia przepisów prawa i dóbr prawem chronionych wynikające z ich działalności w ramach Serwisu tj. za korzystanie z zasobów i usług Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również za zamieszczanie w Serwisie Materiałów Użytkownika naruszających przepisy prawa, prawem chronione dobra osób trzecich oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika, gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada on wszelkie niezbędne prawa i/lub zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie oraz w inny sposób, przewidziany w pkt. IV. 6-7 Regulaminu, a materiały te:

a) są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz nie  naruszają praw osób trzecich i nie zawierają wad prawnych;

b) ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw czy dóbr prawem chronionych;

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów pod przybraną przez użytkownika nazwą (nickiem) lub rozpowszechniania ich anonimowo,

d) zaś w przypadku występowania przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia praw tych osób w związku z rozpowszechnianiem Materiałów Użytkownika, użytkownik gwarantuje nieodwołalnie natychmiastowe zwolnienie Administratora z takich roszczeń i przejmuje te roszczenia na siebie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo uniemożliwiania dostępu lub usuwania zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie materiałów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. IV 2-4 oraz prawo do zamykania Kont i/lub blokowania dostępu do Serwisu użytkownikom dopuszczającym się w Serwisie rażących i uporczywych naruszeń. W przypadkach prawem wymaganych Administrator powiadomi użytkownika w drodze e-mail o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta i jego przyczynach.

6. Zamieszczając Materiały Użytkownika (tj. komentarze, rozwinięcia, dane, zdjęcia i inne materiały) w Serwisie użytkownik upoważnia jednocześnie Administratora nieodpłatnie do korzystania z Materiałów Użytkownika (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Administratora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, a w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;  wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami; wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszystkich systemach, technikach i technologiach. Udzielone Administratorowi upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania przez Administratora innym podmiotom zgody na korzystanie z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Serwisie.

7. Udzielone Administratorowi upoważnienia obejmują także zgodę (upoważnienie) na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie, w zakresie ich rozpowszechniania określonym w pkt. IV 6 powyżej.

8. Upoważnienia, o których mowa w pkt. IV 6-7 dotyczą każdoczesnego administratora Serwisu czyli zarówno aktualnego Administratora jak i jego następców prawnych i ew. podwykonawców.

V. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

2.  Administrator w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Administratora na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.

4. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Administratora.

5. Administrator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Administrator dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług, wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnianie usługi i wprowadzania innych zmian.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem na inne podmioty, co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co niniejszym wyraża zgodę.

8. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w pkt. I. 2 niniejszego Regulaminu i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa, przedmiot reklamacji, adres lub e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: kontakt@akant.biz

Z archiwum

Martyna Bielińska - 3 minuty i 50 sekund

Szli ulicą, której nazwy nigdy nie mogła zapamiętać. Wykonała zręczny manewr uniknięcia podwójnej dawki deszczu, który leciał z dachu i nieszczelnych rynien. Uzyskana pozycja gęsiego utrudniała rozmowę, i tak z góry skazaną na zdawkowość. Przewidywany czas trwania: 3 minuty i 50 sekund, tyle ile zajmuje droga z Krakowskiego Przedmieścia do samochodu, który zostawiła w okolicy. Ustawienie ramię w ramię sprawiło, że teraz na niego spadały ciężkie krople i śmiejąc się, ale dając także upust swojej złośliwości stwierdził:
– Sprytnie.
Wychodząc z uczelni nie przypuszczała, że rozmowa akurat z nim zaważy na reszcie dnia. Naprędce starała się zebrać myśli. Przez to, że ich spotkania były coraz rzadsze musieli się na nowo docierać. Zdaje się, że pierwszy raz do tego stopnia zgrali się życiowym zaułkiem, w który weszli i brakiem odporności na zderzenia z rzeczywistością. Ona nieporadnie rzuciła kilka myśli. Nigdy nie była w tym dobra. Rozmowa wydawała jej się rodzajem sztuki, żonglerki, w której ceni się refleks, poczucie humoru i wyczucie niuansów. On jak zwykle trafił w punkt, mówiąc:

Więcej …
akant.org: