Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /akant.org/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478
 • +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Sławomir Krzyśka - Środowisko gnieźnieńskie (3)

  Krótki cykl tekstów o poetach gnieźnieńskich kończę artykułem poświęconym jednej postaci. Tomasz Wincenty Rzepa urodził się w 1948 roku. Studiował filozofię i teologię. Rodowity gnieźnianin stał się znaczącą postacią w panoramie literackiej Wielkopolski. Zadebiutował w prasie literackiej w roku 1977. Oprócz poezji uprawia prozę i jest współautorem almanachu „Prosto z młodości" (Wydawnictwo Poznańskie 1980 r.). Jego samodzielny tomik prozatorski „Smutne słowo blues" opublikował Instytut Wydawniczy „Świadectwo" w Bydgoszczy (2002 r.).
      W 1981 roku ukazał się w warszawskiej Młodzieżowej Agencji Wydawniczej pierwszy tomik jego wierszy pod znaczącym tytułem „Na początek". Tomik wydany jak na owe siermiężne czasy starannie, z dobrze dobraną grafiką Krzysztofa Wyznera. Był to bardzo interesujący, już dojrzały debiut książkowy. Podmiot liryczny w wierszu „Tożsamość" tak określa sytuację twórcy we współczesnym świecie:
          „czytam wierze poety który by zaistnieć
          nie wybrał czasu lecz się z nim zderzył".
  Zajmuje go więc dola a raczej niedola człowieka, dążenie do odnajdywania sensu i prawdy. Wie, że czeka go syzyfowy trud ustawicznych poszukiwań:
          „zbyt dużo kłamstw i zbyt dużo prawdy
          wyboru nie masz na rozstajnych drogach
          na pobrzeżu światła na granicy mroku
          taki to będzie kształt twoich wędrówek" („Na początek")
  a także wysiłków, by odpowiedniej rzeczy dać słowo:
          „jest więc to słowo jest i przedmiot mroczny
          które gdzieś czekają gdzieś w drodze zgubione
          których stale szukać to oprócz zdobyczy
          stale się zbliżać by nic nie osiągnąć" („Remedium").
  Nieobce są poecie dystans oraz autoironia:
          „nocą otworzyć okno i wyfrunąć na skrzydłach
          ulepionych mozolnie z codziennych gazet
          w ramach pożytecznego hobby po godzinach pracy" („Miejsce urodzenia").
      Mniej udane są erotyki zamieszczone w tym zbiorku, brak im spontaniczności i szczerości odczuć. W wierszach przeważa jednak świadomość ustawicznego zmagania z materią słowa na podobieństwo rzeźbiarza, który:
          „kuje kamienie a co iskrę skrzesze
          zaraz by gotów ponieść ją przed sobą
          oprawić w słowa ocalić od mroku" (zamykający tomik „Niby nokturn").
      Kierując się intencjami serca autor w swej dalszej twórczości obrał drogę poszukiwacza sacrum.
      Pierwszym świadectwem jego nowych, a właściwie ciągle obecnych, ale zintensyfikowanych przemyśleń i doświadczeń jest wydany w 1984 roku przez Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu tomik „Inna ojczyzna". Wiersze tam zebrane są jakby wezwaniem do każdego człowieka:
          „Kimkolwiek jesteś wiedz nie jesteś sam
          …
          poprzez ciemności które kryją ziemię
          musi się przebić to nasze wołanie
          nasza modlitwa do jutrzenki rannej
          do dobra miłości piękna i pokoju
          nasza tęsknota którą spełni Bóg" („*** [Kimkolwiek jesteś]").
  Bo nasza ojczyzna ma wymiar transcendentny a dążenie do odkrywania jego sensu istnieje w sercu każdego człowieka:
          „Pod powiekami tam gdzie wzrok nie sięga
          w sercu a więc w duszy właśnie
          …
          rozwarł się horyzont i wiódł poza siebie

          Tam znajdziesz wszystko …" („Inna ojczyzna").
  Poeta nie skupia się we własnym wnętrzu, dostrzega i docenia innego człowieka. A zarazem czyni okazję do słynnego „targu" z Bogiem praojca Abrahama z Księgi Rodzaju:
          „Jest ich wielu spotykasz ich co dzień
          patrzysz na nich i oceniasz na nic mi się zdadzą
          lecz może właśnie oni
          tych stu sprawiedliwych
          tych sprawiedliwych dziesięciu
          stale za ciebie cierpi wciąż za ciebie żyje" („Wiersz o świętych codziennych").
  Trudno jest ukazać postać świętego, zwłaszcza znanego powszechnie, w sposób prosty a istotny, unikając niebezpieczeństwa banału czy dewocyjnej emfazy. Dotyczy to zresztą nie tylko świadectw literackich, ale i licznych rzeźb czy obrazów. Dlatego warto zapamiętać „Rozmowę z Maksymilianem Kolbe":
          „To niełatwo być świętym
          naszych czasów
          …
          To niełatwo wziąć samemu
          na swe barki
          całe zło świata na drugiej zaś szali
          tylko wiara nadzieja i miłość
          …
          I nie dlatego aby zasłużyć
          na pachnące stearyną
          miejsce na ołtarzu
          czy miłość ludzi
          lub wiecznie trwałą sławę i chwałę
          …
          Ja po prostu inaczej nie mogłem".
  Bo nie należy ustawać w wysiłku, aby nasycić:
          „głód którego nie ma głód nienasycony
          do modlitwy która ocalić nas może" („*** [Co w nas ocaleje]").
  Jakże potrzebne są takie refleksje zwykłemu, zabieganemu człowiekowi, by choć w chwili ciszy mógł dostrzec potrzebę prawd najprostszych a zarazem najważniejszych.
      Oddzielną część omawianego tomiku stanowią „Kantyczki o świętych Pańskich" nawiązujące do poezji ludowej lub prostej pieśni nabożnej. Przywodzi to na myśl konwencję „Księgi ubogich" poety z sąsiednich Kujaw. Franciszkańska prostota wyrazu łączy się tutaj z licznymi odniesieniami do Biblii i bogatej tradycji kościelnej. W „Kantyczce o św. Tomaszu ap." czytamy:
          „Bo niewiara jest potrzebna
          błyśnie przy niej jaśniej wiara
          gdyby nie palec Tomasza
          wielu nie miałoby dowodu".
  Nie wszystkie jednak kantyczki zachowują złożony poziom literacki.
      Niezwykle trudne zadanie podjął poeta w zbiorze wierszy, którego tytuł brzmi jak wyzwanie: „Wszystko postawiłem na Chrystusa" (wydanym w roku 1991 w Warszawie). Większość utworów ma charakter modlitewny. Według św. Augustyna modlitwa jest wznoszeniem duszy do Boga. Niezbędnym elementem modlitwy, której podstawowe formy tkwią w Biblii i Psałterzu, jest uznanie przez człowieka zależności od Boga i odniesienie do Niego własnej egzystencji. Wiersze są świadectwem poszukiwań i wysiłków, by dotrzeć do najwyższej prawdy:
          „Najwyższy - jesteś mówi mi to wiara
          okruchy nieba rozproszone w świecie
          piękno i dobro miłość oraz prawda
          które wzajemnie siebie wymieniają
          …
          Który jesteś Boże Boże ponad wszystko
          ponad stworzone i ponad doczesne        
          nazwać Ciebie to szukać odpowiednich słów
          poznać to stale iść w przód" ("*** [Najwyższy - jesteś]").
  Wiersze są też refleksją nad kruchą ludzką kondycją, nad złem, które po utracie pierwotnego szczęścia tkwi w człowieku a które nieustannie rozbudza inimicus:
          „W tym kraju
          w tej rewolucji
          w imię sprawiedliwości
          pokoju i tak dalej
          w tej duszy
          w tym człowieku
          …
          I w ciszy w której tak
          dobitnie słychać
          odliczanie
          godzin
          minut
          sekund
      
          kręcą się
          kręcą się
          kręcą się
              młyny diabła" („Diabelskie młyny").
      W swej drodze poeta wstępuje czasami na przetarte już szlaki, które wyznaczyła tradycja Kościoła. Nie chodzi o to, by ciągle „potrząsać nowości kwiatem", ale dać wyraz nowym przemyśleniom, spontaniczności i czasem niezgody, aby „wadzić się z Bogiem". A potrzebna jest zawsze głęboka refleksja, zawarta w wielu wierszach, które mogą poruszyć odbiorcę a może nawet skłonić do metanoi. By spełniła się wiara tak określona w wierszu „W drodze":
          „Wierzę że dojdziemy
          my z gliny poczęci
          lecz duchem uskrzydleni
          więc nasza ojczyzna
          nie z gliny lecz z niebios
          …
          I zostanie po mnie
          szlak mój wydeptany
          jak różaniec który
          trzymany jest w dłoniach
          lecz niebo otwiera".
      Poezja może - lub powinna - służyć świadomości językowej danego społeczeństwa a w konsekwencji moralności zarówno społecznej jak i jednostkowej. W tym celu nie może służyć samej sobie, ale zmagać się z otaczającą rzeczywistością, która ma wymiar nie tylko realny, codzienny. Wynikiem tych zmagań poetyckich jest kolejny tomik „Ze snu i ze światła", wydany w 2000 roku przez Instytut Wydawniczy „Świadectwo" w Bydgoszczy. Świadectwem smutku przemijania i gorzkiej często refleksji są zebrane tam liryki, jak na przykład rozpoczynający tę edycję wiersz „O życiu":
          „
          …
          Niewiele pozostaje śladów że istniejesz
          jakiś okruch lustra niewiernego twarzy
          …
          Jeszcze zapach i widok z okna na podwórze
          jeszcze sprzęty oswojone zwierzęta domowe
          schodów skrzypienie szuranie sąsiada
          małe fragmenty z tej mozaiki życia

          Ono jak piasek w klepsydrze wciąż mija
          i zostawia po sobie ślady i wspomnienia
          czy żyłeś naprawdę czy sen to był tylko
          i będzie to przebudzenie lub zaśnięcie właśnie".

  W naszej szkole życia nastał czas pięści i wrzasku, a wszystko jest na sprzedaż:
          „Oto licytacja
          wyprzedaż staroci
          jedna jest moralność
          druga honor
          a trzecia i czwarta
          jest wiara i miłość

          Tyle tego było
          ale się skończyło
          nadeszła epoka
          silnych i zwycięskich" („Kto przetrwa").

  Nawet sen, brat śmierci, nie przynosi ukojenia, bo:
          „… znowu poranek
          czyni mnie wygnańcem
          betonowych miast" („Motyw ze snu III").
      Wspomniałem na początku artykułu, że erotyki nie są najmocniejszą stroną w twórczości Tomasza Rzepy. Po przeczytaniu tego tomiku, a zwłaszcza następującego zbioru „Jaśminowe noce", muszę zdecydowanie zmienić swą opinię. Są bardzo dobre.
      Jak pamiętamy, poecie niespokojnego serca nieobca jest też twórczość prozatorska. Teraz zgodnie z chronologią odnotować z uwagą należy zbiorek krótkich subtelnych opowiadań „Smutne słowo blues", wydany przez bydgoskie „Świadectwo" w 2002 roku.
      Kolejne zbiory wierszy ukazywały się w bardzo ciekawej serii „Dialogi Poetyckie" wydawanej przez poznańskich karmelitów (Flos Carmeli). W roku 2009 pojawił się tomik „Iskro pałająca". Jak to określił wydawca, twórczość poety porusza się w przestrzeni między sacrum i profanum. Dodałbym jeszcze, że między jawą a snem, blaskiem nadziei a ciemnością zwątpienia.
          „Czekamy stale
          wychyleni w ciemność
          …
          
          Czekamy co dnia
          a dzień się zamyka
          i czasza nocy
          przygniata nas znowu

          My odrętwiali
          my małej wiary
          czekamy tylko
          na spełnienia cud" („*** [Czekamy stale]")

  Bo         „jednak jest inaczej
          choć jawa nam kłamie
          słońce cień zawiera
          dobro złem podszyte" („*** [A jednak]").

  Takim dualizmem przesycone jest istnienie ludzkie, w którym:
          „Pielgrzymi życia zdążający stale
          gdzie woda światło gdzie istnieje miłość
          prosto z biologii ciała wychyleni
          w miłosny uścisk ducha i materii" („*** [W stronę kwiatu]").

      Dwa lata później wydany został kolejny zbiorek poetycki „Jeśli ziarno nie obumrze". Myśli i dążenia w nim zawarte rozpięte są między sferą ziemską i niebieską, między poziomem wertykalnym a horyzontalnym.
          „Powietrze mnie niesie i skrzydła wiary
          więc bytuję w dwu sferach na granicy ich
          jedną dotykam ziemi a drugą powietrza
          jedna w ciemności a druga ku słońcu
          jedna jest z Ducha a druga z kamienia
          …
          rozdarty na tym krzyżu w pionie i poziomie
          człowiekiem tylko jestem na obraz i podobieństwo" („Na obraz").

  Z przecięcia tych kierunków powstaje krzyż, symbol cierpienia a nade wszystko miłości:
          „A więc serce moje
          nie ustawaj w trudzie
          kochaj czekaj tęsknij
          za dalą za niebem

          A kiedy ustanie
          serce utrudzone
          pozostanie miłość
          i to co zdziałała" („Tylko miłość").
      Jak na razie ostatni z tej serii poetyckiej ukazał się tomik „Jaśminowe noce" (2013). W tych wierszach przejawia się franciszkańskie umiłowanie przyrody i człowieka oraz potrzeba i konieczność miłości, także tej fizycznej, ludzkiej, która jest odblaskiem wielkiej Miłości:
          „Wabi mnie wicher
          wielkiej podróży
          lecz człowiekowi
          archipelag miłość

          Co znajdę tam
          popiół i złudzenia
          staję w płomieniach
          pozostaje diament" („Płomień i diament").

  To miłość sprawia, że spełnia się „nostalgia ogromna, tęsknota serca, które nie zapomni" („Gdzie sen a gdzie jawa"), i że niespodziewane odejścia zmieniają się w powroty („Powrócę").
      I na koniec cytat z wiersza „Oboje", w którym pobrzmiewają echa wspaniałej miłości - „Pieśni nad pieśniami":
          „Poczekaj miła poczekaj
          jeszcze za mną zawołasz
          …
          Bo ja twój jestem a ty moja".

      Zmarły stosunkowo niedawno pisarz, poeta i edytor Paweł Hertz napisał, że poezja jest po to, aby wszystko ustawić na swoim miejscu, przywrócić rzeczywistą hierarchię wartości. Wiersze Tomasza Wincentego Rzepy konsekwentnie wskazują na najważniejszy cel człowieka, który nie może prawdziwie istnieć bez odniesienia do transcendencji.

  Również tego autora