Jerzy Utkin - chlebem dziękuj za kamień

wiara nie jest na pokaz Boga nosząc w sercu
nadstaw oba policzki na ciosy szyderców

chlebem dziękuj za kamień i wybaczaj winy
nie znasz bowiem ni skutku ani też przyczyny

odtrącony przez ludzi przygarnij człowieka
który na taką chwilę z drżeniem serca czeka

pokorą płać za pychę ufnością za zdradę
okazuj miłosierdzie i miej dobrą radę

dla strapionych w potrzebie którzy łez nie liczą
taki bezmiar wylali szepczą już nie krzyczą

siły bowiem nie mają by słowem zwyciężać
razem z nimi nieś krzyż ich to wasz wspólny ciężar

Również tego autora