Wojciech Kawiński - Prehistorie -

Spis treści

Ars poetica –

zwyczajnie, po prostu
życie zanim śmierć
głód zanim sytość —
wyobrażenie
zanim długa podróż

Tworzenie cię budzi, nie
ty budzisz w sobie proces
krótszy niźli oddech –
mały bo nie-–
wymierny

Chwal się przed Panem, ale
to daremne
bo źle wymyślone –
i fatalnie
ułożone

Prostota zdania, ani
surowa ani
precyzyjna –
fałdą zabrudzonego dnia
zakryta

Nie ma jej, a jakby była
w tle niezrozumiałej
ciszy –
choćbyś ją widział
nie usłyszysz

VI 2007

Również tego autora