Czesław Kuriata - socjofraszki

O mówcy                                       

Tak się na mównicy zaperzył,
że własnym słowom uwierzył.

 

Dialog małżeński                                       

Nagle rzecze mąż, który chce się pozbyć żony:
Jam ci był za ustroju bezprawia poślubiony!
Na to żona szybko przytacza argumenty swoje:
A ja brałam ślub z tobą, a nie z ustrojem!