Karolina Kusek - XXX

Spis treści

czym lot człowieczy gdy skrzydła u ramion,
w płuc balonie powietrze
i niebo nad głową czaszą spadochronu:

poczuciem orlej WOLNOŚCI
w przestrzeni bez granic,

PIĘKNEM podziwianych obrazów oczami dziecka,
w których bezchmurny lazur,

PRZEŻYCIEM chwili,
gdy serce w przyspieszonym rytmie w piersiach uderza

czy... uskrzydlonym MARZENIEM,
by dosięgnąć SŁOŃCA
na skrzydłach posklejanych woskiem;

po którym tylko w Ikaryjskim Morzu... garść pierza?