Leszek Wierzchowski - Fraszki (5)

Do męskiego chwalipięty                        

Nie chwal się jurnością dziewce,
Byś nie spalił na panewce.


Zawsze zły                        

W słowach kusił ją do złego,
W łóżku też był do niczego!


Z przeuroczą i brzydulą                        

Z ładną - zgrzeszyć chęć mnie bierze,
Z brzydką tylko na pacierze!


Daremne chęci                        

Na amory jestem łasy.
Chęci mam, lecz nie mam kasy!

Również tego autora