Jerzy Hłond - Myśli

***
Kto odgadnie, kiedy jesteśmy grzesznikami?
***
Trudno zliczyć armii moralistów, którzy pragną nam w cudzysłowie przybliżyć niebo?
***
Każda idea jest zamówieniem przyszłych mocodawców.


***
W tłumie często można być odważnym, gdyż trudno wyłowić bohatera?