Janusz Orlikowski - Wokół czasu

dotknięty przez Słowo poszedłem
chociaż iść nie musiałem
lecz tak znaczy drogę Konieczność
gdy strach Jej chce zmienić zamiary

lecz

jeśli czekasz Ono się nie pojawi
nie ma czasu na to by gdyby
które za tym się kryje:
wolny wybór i nic poza tym

nie ma czasu na dyrdymały

tam daimonion sennie się snuje
i na znak czeka z twojej strony
gdy uwolni cię czas albo ty
dotknięty przez Słowo


2

dni mijają dni mijają inaczej
przeszłość przyszłość i Szatan i płacz
to teraz które się rozdwaja
jeśli czekasz że Słowo się pojawi

bo twój wybór który bez znaczenia
jeśli trwoga do Słowa cię wiedzie
a nie jesteś z nim albo jesteś
jeśli czekasz Ono się nie pojawi

dotknięty przez Słowo poszedłem
lecz tak drogę znaczy Konieczność
gdy strach chce Jej zmienić zamiary
a nie obecny już czas

Również tego autora