Edmund Pietryk wiersze - Ciernie - Szczurzy bieg

Spis treści

Szczurzy bieg

Niektórzy pozorują własną śmierć
Ja pozoruję własne życie prowadzące
przez szpitalne więzienia
To są lekcje bólu od początku do końca
Popełniasz swoje małe zbrodnie
w ósmy dzień tygodnia o śmierć
jest tylko sygnałem od natury
że to koniec drogi
Niektórzy pozorują własne życie
Ja śmierć nie pozoruję
Ktoś woła mnie z tamtego brzegu
To ten ostatni ze szczurzego biegu