Edmund Pietryk wiersze - Ciernie - Sny

Spis treści

Sny

Sny starych poetów krwawią i po śmierci.
Pan Bóg wymyśla dla nich czerwone bandaże
Tylko diabeł czasem chce zamknąć mu usta
Bóg z ran ich krwi składa poematy, które dzień
omijają a budzą się w nocy
Te wiesze wzbogacają ludzkie drewniane dusze
Akty strzeliste mówią o swej pobożności, gdy Bóg
zaprasza starych poetów w gości
bo sny starych poetów krwawią i po śmierci