Jerzy Utkin - laur z błota

kult przeciętności
oraz kult

miernoty

kto wyżej szybciej
albo jeszcze
dalej

tumu
laur z błota

cementowe
buty

wieniec
nagrobny

tkany z drobnych
z kłamstw

Również tego autora