Jerzy Utkin - tylko jeden

zwycięzcy zawsze
sami

tłum

rzednie

z każdym skurczem
serca

wspinaczka

nie dla miałkich
mas

tam miejsc
zaledwie

dla
nielicznych grona

a pewnie stanąć
zdoła tylko

jeden

Również tego autora