Jerzy Utkin - bezsilni zrobią wszystko

ci
co legli
pokotem

powaleni strachem
bezsilni w swojej
złości

zrobią niemal
wszystko

by tylko udowodnić
że klęska

tak jak zawiść

nie jest ich
udziałem

nie widząc
w sobie winy

obrzucą  błotem

Bugu ducha

winnych

Również tego autora