Sławomir Krzyśka - Sen

Czy odnajdziesz
za nieba kurtyną sen

Dzień skrzydła złożył
ciemność myśl ogarnęła

Nie pozwól zasnąć chwili
za oknem w ogrodzie
        
        -westchnienia

Również tego autora