Jerzy Utkin - *** - władza

Spis treści

władza

władza wypacza
władza uzależnia

najbardziej prawi
ulegają presji

zbyt wiele pokus
aby im się oprzeć

w drodze do
władzy

stają się podobni

do tych co właśnie
umywają ręce

z żalem tłumacząc
że zbyt krótko
byli

opoką prawa

u koryta

rzeki

której

nurt mętny
niesie

muł i szlam

 

Również tego autora