• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Wojciech Kawiński - Z doniesień, także prasowych –

  Nie widząc ciebie, słyszę
  co mówisz...
  T. Bernhard

  Na niesprawdzalną odległość
  zbliżyła się do nas afryka
  Powietrzne zawiesina
  nie daje oddychać.
  Stare kamienice w których
  gnieżdżą się szczury przedmieścia
  tworzą postarzałe
  symbole przeszłości.

  Kraj się rozrasta choć ludziom
  wciąż wiele brakuje.
  Suchy liryzm niedopowiedzeń przy-–
  krywa ciasto retoryki. Zamiast
  otwartych buntów są niewielkie grupy
  protestujących. Inni chętni wyjechali
  lub się zniechęcili do politycznego
  seksu.

  Wizyty głów państwa świadczą że nadmiar
  ci u nas mądrali. Silnych zwartych
  z pozorami wewnętrznych umiejętności.
  Bardzo to gorący okres. Burze pożary
  pod–topienia topniejące zaufanie
  w sondażach. Koncerty nabożeństwa jubi–
  -leusze pogrzeby konferencje włamania do
  wszechświata internetu. Zawody

  pseudoaportowe z udziałem coraz licznie–
  -jszych zawodników i zawodowych samo-–
  bójców. Myślące maszyny już mają zwoje
  nerwowe. Sterty ciepłych ołów
  w anachronicznych sytuacjach nie
  umieją zmienić niczego ani zamienić
  dźwięku na czyn. Azja Ameryka Afryka
  dyktują Europie co i jak.

  VI 2007

  Również tego autora