Jerzy Hłond - Myśli

x x x

Kto wierzy w kilka bóstw, ten nigdy nie poczuwa się do grzechu.

x x x

Ręce świętej sprawiedliwości nigdy nie zadowolą głodnych.

x x x

Nawet diabeł z byle kim nie śpi.

x x x

Wtedy myśl bywa wiatrem, kiedy człowiek przywdziewa ptasie pióra.