Sławomir Mierzejewski - LIMERYK

WPŁYW KONCERTÓW
Młody Antek we wsi Klasztorne
Na fujarce grywał koncerty wieczorne
Z rozrzewnieniem słuchały go panie
Tłumnie, jak na zawołanie
Potem już nie były oporne

AFORYZMY

W życiu jest czas na wszystko. trzeba tylko znaleźć na to
odpowiednią chwilę.


x x x

Łatwiej grać rolę bohatera, niż być bohaterem


x x x

Mądry potrafi uczyć się od każdego

x x x

Rząd nie rozwiązuje problemów, bo sam jest problemem
do rozwiązania

x x x

Kto siedzi za miliony, ten wychodzi za kaucją