Janusz Ignacy Borkowski - Teoria względności

Jak cudnie się nam żyje tu, w tym polskim kraju…
Demokracji ostoja i praworządności.
Byłoby nam tutaj niemal tak jak w Raju
Gdyby nie narodowa TEORIA WZGLĘDNOŚCI!

Bo są tutaj tacy, którym WZGLĘDEM innych,
Bez większego wysiłku dobrze się powodzi.
I nie potrafią wskazać tego stanu winnych…
Mechanizm rządzący w czymś tutaj zawodzi?

Nie, to niemożliwe. Jest zbyt kompetentny.
To biedni są winni swej własnej biedocie…!
Bo rządzący krajem to Organ Majętny!!
Co kosztem innych umie nagromadzić krocie.