Leszek Wierzchowski - Fraszki (7)

Na astmę sknery                             
Na ciężką astmę choruje sknera:
Nim grosz da komuś - dech mu zapiera!

 

Sługa szatana                            
W dobrej wierze
Złego strzeże!

 

Talent i sukces                            
Pół sukcesu to – po stracie
Prócz talentu mieć poparcie!

 

Wybuduj dom                            
W pocie czoła postaw domek
A przepuści go potomek!

Również tego autora