Jerzy Hłond - Myśli

x x x

 

 

 

Poklepywanie po plecach

 

często bywa wyrzutem sumienia

 

 

 

x x x

 

 

 

Rzucam kamieniem;

 

rzut chybiony jak los.

 

 

 

x x x

 

 

 

Milczenie lasu

 

ośmiela