Zaproszenie na promocję tomu poezji Grażyny Wojcieszko pt. „Szept struny”

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Karola Szymanowskiego 3)
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.00
zaprasza na promocję jubileuszowego tomu poezji Grażyny Wojcieszko pt. „Szept struny”
z udziałem autorki oraz Stefana Pastuszewskiego,
spotkanie poprowadzi dr Gerard Guźlak.