Od momentu uzyskania niepodległości przez Litwę  w 1949 roku populacja Litwy skurczyła się o jedną czwartą. W 1990 roku mieszkało tam 3,7 mln ludzi, dziś natomiast tylko 2,8 mln. Według prognoz Eurostatu w 2030 roku będzie ich 2,4 mln, zaś w 2040 – już tylko 2 mln.

Główną winę za demograficzną implozję ponoszą dwa czynniki. Po pierwsze: mniejsza dzietność, która spowodowała, że od upadku komunizmu liczba urodzin na Litwie spadła o jedną trzecią.

Teresa Tatiana czerwińska  urodziła się 7 września 1974 roku w rodzinie Polaków na Łotwie w Dyneburgu, na terenie ówczesnej Łotewskiej SRR. Jest córką Bronisława i Ludmiły (z domu Tumanowska).

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych (1997) oraz na Wydziale Zarządzania (1998) Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawę doktorską pt. "Działalność lokacyjna towarzystw ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce" obroniła w 2000 r. na Wydziale Zarządzania UG.

Strona 1 z 3

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org