Kongres odbył się w dniach 11-15 listopada 2017 roku w Piatra-Neamţ w Rumunii w jej północno-wschodniej części – Mołdawii. Miasto to jest stolicą okręgu Neamţ. Leży ono w obniżeniu Wschodnich Karpat u zbiegu rzek Bystriţa i Cuejdi, pomiędzy trzema wzniesieniami: Pietricica, Cozla i Cernegura (od 600 do 1000 m n.p.m.). Liczy około 130 tysięcy mieszkańców.

Mam przed sobą zbiór tekstów referatów wygłoszonych  6  czerwca 2013 roku podczas międzynarodowej konferencji  Königsberg – Królewiec – Kaliningrad. Odbyła się ona w Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie w ramach realizacji projektu XII Dni Kultury Polskiej. Powtórzę za Justyną  Żołnierowicz – Jewułą, prezeską Towarzystwa Ojcowizna z Węgorzewa, organizatora konferencji: Ukazują  one złożone, a jednocześnie bardzo intrygujące dziedzictwo kulturowe miasta nad Pregołą.

12 czerwca 1944 r. w Warszawie komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” na odprawie dowódców okręgów AK Wilno i Nowogródek wydał rozkaz realizacji planu samodzielnego wyzwolenia Wilna spod okupacji niemieckiej przed wkroczeniem zbliżającej się Armii Czerwonej przez połączone oddziały wileńskiego i nowogródzkiego okręgu AK, jako części planu strategicznego w ramach trwającej od 4 stycznia 1944 r. akcji „Burza”.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org