Zespół pałacowy Poławeń (lit. Palėvenė) położony jest w odległości 5 km na południowy zachód od miasteczka o tej samej nazwie, na obrzeżu wsi Stryniszki (lit. Striniškis), na lewym brzegu Ławeny (lit. Lėvuo). Zachowany częściowo do dzisiaj, był dziełem rodziny Komarów, która przez bez mała 400 lat dzierżyła w swoich rękach miejscowe włości. Pierwszym ich właścicielem znanym z dokumentów był Michał Komar (1654-1703) herbu własnego.

25 marca 2018 roku wieczorem w wieku 65 lat w warszawskim szpitalu zmarł Tadeusz Zubiński – Āpsis, pełniący w Bractwie Inflanckim funkcję komtura kieleckiego.

4 kwietnia 2018 roku w Suchedniowie odbył się pogrzeb. Na uroczystości głos zabrał poeta Stanisław Nyczaj, wspominając też o "Akancie" i "Świecie Inflant".

Powstanie lat 186-1864 zwane jest w historiografii powstaniem styczniowym z tego względu, iż rozpoczęło się ono w Królestwie Polskim (Kongresówce) w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Działania powstańcze objęły również tzw. ziemie zabrane, czyli terytoria Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Litwę, Białą Ruś, Polskie Inflanty, Żmudź i Ruś), inkorporowane w wyniku rozbiorów do Imperium Rosyjskiego. Za datę wybuchu powstania na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego przyjmuje się 1 lutego 1863 r., na Polskich Inflantach kwiecień, a na Rusi (walki na Wołyniu) maj 1863 r.

Strona 1 z 2

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org