GRZEGORZ ZIENTECKI - Myśli

- Nikt już nie czyta tak jak powinien czytać. Dlatego też nikt już nie  pisze tak jak powinien pisać.
- Dobry pisarz przyjmuje raczej postawę Atlasa niż Ikara.
- Nie będzie miał wstępu do nieba ten, kto przynajmniej raz nie rozradował się swoim istnieniem.
- W przemijaniu najtrudniej pogodzić się z faktem, że czas przyjął twoją postać.

Również tego autora