Tadeusz Zawadowski - Szkoła wybaczania

nauczyłem się ludziom wybaczać ich grzechy i swoje.
to trudna szkoła tolerancji i wielokrotne powtarzanie
klas. ćwiczenia z budowania przyjaznych gestów oraz
egzaminy z akceptacji. najpierw jednak trzeba pokochać
siebie. wybaczyć temu w lustrze. Bóg przecież stworzył nas
na swoje podobieństwo. musiał wybaczyć sobie

śmierć swego syna by móc wybaczać ludziom.

 

Również tego autora