"Akant" 2018, nr 8

 1. Jan Janusz Liczkowski - Książka - otwarty projekt
 2. Bronisław Pastuszewski - Książę Niezłomny - Ks. Kardynał Adam Sapieha
 3. Christian Medard Manteuffel - Słony smak późnych fiołków
 4. Sławomir Krzyśka - Duchowość bez granic
 5. Tomasz Rębacz - Sytuacje
 6. Anna Błachucka - Skala potrzeb
 7. Ewa Klajman-Gomolińska - Nędznicy. Podróż międzyplanetarna
 8. Janusz Gryz - W toni
 9. Janusz Gryz - Champollion
 10. Grzegorz Pełczyński - Dwa zdjęcia
 11. Anna Kapusta - Praktykowanie ciała Innego w jodze. Ku antropologii świadomego adepta
 12. Anna Kapusta - Sen o śnie. Przebudzenie
 13. Jadwiga Pstrusińska - Nie no i nie kabuki. 24 haiku o istocie japońskiego tańca buto
 14. Jadwiga Pstrusińska - Haiku: * * * (A tutaj w maju)
 15. Jadwiga Pstrusińska - O stanie Ogrodu. 21 haiku napisanych w czerwcu 2009 roku
 16. Kazimierz Kochański - Aforyzmy (2)
 17. Grzegorz Zientecki - Quasi-haiku wędrowcy
 18. Tadeusz Zawadowski - Szkoła wybaczania
 19. Tadeusz Zawadowski - Senne mosty
 20. Tadeusz Zawadowski - Rozmyślania o niebie
 21. Tadeusz Zawadowski - Oswajanie umarłych
 22. Tadeusz Zawadowski - Moje wiersze
 23. Tadeusz Zawadowski - Jutro
 24. Tadeusz Zawadowski - Dziecięce kryjówki
 25. Sławomir Krzyśka - * * * (Czy miłość jest nieprzespaną nocą)
 26. Otton Grynkiewicz - Polityk poucza
 27. Otton Grynkiewicz - Wygranym
 28. Otton Grynkiewicz - Pirotech
 29. Mateusz Czajka - Czarne drogi (1)
 30. Mariusz R. Stoppel - Tak, ptak
 31. Krzysztof Nurkowski - Impresja paryska
 32. Justyna Kandulska - Pomiędzy
 33. Joanna Wicherkiewicz - * * * (przeszłość tworzy baśnie)
 34. Jerzy Utkin - w salonach
 35. Jerzy Utkin - poza nami
 36. Jerzy Utkin - okradani
 37. Jerzy Utkin - luksus wybaczania
 38. Jerzy Utkin - fala bólu
 39. Jerzy Marciniak - Kurtyna
 40. Irena Batura - Wiejski doktor
 41. Irena Batura - Niebo w studni
 42. Hubert Ostoja-Dybowski - Gracje frasobliwe
 43. Grzegorz Zyzik - Do Ciebie
 44. Grzegorz Zientecki - Splendor
 45. Grzegorz Zientecki - Podróż
 46. Grzegorz Zientecki - Analogie
 47. Grzegorz Zientecki - Mnich ze świątyni Thian Hock Keng
 48. Dariusz Filinger - Mury
 49. Danuta Styranka - Dla córki
 50. Bogdan Łoś - Słońcem
 51. Maria Ciążela - * * * (trudno je przywołać)
 52. Grzegorz Bazylak - Infografia, infografika
 53. Ariana Nagórska - On Jest!
 54. Ludwik Filip Czech - Porządki
 55. Ewa Poniznik - * * * (możesz zostać)