Jerzy Nowotczyński - Twórca

Tworzył nowe dzieła
z łaski Najwyższego
Chociaż nowość była
jak arka Noego

 

Również tego autora