wszyscy przeciwko wszystkim każdy tylko sobie
przypisuje zasługi dopiero gdy w grobie

spocznie może doczekać namiastki uznania
a i to nic pewnego bo jak zwykle zdania

bywają podzielone tak jak włos na czworo
martwy ma to za sobą żywych diabli biorą

że ktoś śmie się uśmiechać ciepło i serdecznie
kładąc kwiaty na grobie skopać go koniecznie

znak równości pomiędzy ofiarą i katem
tym który pragnie przeżyć gdy zawładnie światem

zachłanna populacja ponadludzkiej rasy
lub dziczy wygłodniałej znów powrócą czasy

konfrontacji z żywiołem którego nie sposób
opanować tym bardziej kiedy prawo głosu

przysługuje wyłącznie zwolennikom tezy
że owiec przed wilkami bronić nie należy

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org