Krzysztof J. Lesiński - Do ojca

wróciłeś
na śnieżne syberyjskie
pola

do miejsc swoich
zauroczeń
i męki

marmur milczy
czas płynie

myślę o swoim
synu