Jerzy Utkin - znak równości

znak równości pomiędzy ofiarą i katem
tym który pragnie przeżyć gdy zawładnie światem

zachłanna populacja ponadludzkiej rasy
lub dziczy wygłodniałej znów powrócą czasy

konfrontacji z żywiołem którego nie sposób
opanować tym bardziej kiedy prawo głosu

przysługuje wyłącznie zwolennikom tezy
że owiec przed wilkami bronić nie należy

humanista wciąż wzywa by duch tolerancji
unosił się nad światem bez żadnej gwarancji

że oprawca doceni ofiar swych uległość
dzięki takiej postawie narasta w nas pewność

która tworzy kolejny syndrom bezradności
wobec losu przegranych których kruche kości

będą chrzęścić pod butem butnego zdobywcy
wkrótce się przekonamy bez wyjątku wszyscy

o skutkach gościnności i gestach przyjaźni
podczas nadciągającej nieuchronnej kaźni

 

Również tego autora