Mojemu Największemu Lękowi

Pewnego słonecznego lata do moich drzwi doczłapał mały, dziki kot. Był przeraźliwie chudy i przestraszony swą kocią biedą. Tak bardzo był przerażony, że uciekł w popłochu, kiedy chciałam mu się bliżej przyjrzeć. Zrobiło mi się go żal, choć nie byłam przecież odpowiedzialna za jego kocią bezdomność. Byłam natomiast co nieco urażona jego uciekinierską arogancją. Niby rozumiałam jego dystans do ludzkiej ręki, która może i pogłaskać, i zadać ból, ale jednocześnie raniła mnie jego zraniona duma.

Podczas lektury „Toposu” nasunęła mi się wątpliwość co do wybiórczego traktowania poezji J.M. Rymkiewicza przez interpretatorki, dla których wszelka twórczość zaangażowana w sprawy naszej doczesności to ta, „która raczej przypomina publicystykę okolicznościową niż działalność artystyczną”. Jeżeli tak twierdzą osoby mądre, utytułowane dyplomami wyższych uczelni, to ja, człowiek maluczki, muszę im wierzyć. Dość więc panegiryków na cześć Mecenasa Imć Horacy! Do lamusa z Tobą, Wergiliuszu! i z Tobą, Homerze, piewco chwały odważnych wojowników!

Dokąd zmierzamy?

Wydaje się, że należałoby dziś wykreślić z pamięci marzenia o elitach i ich awangardowej roli w życiu społeczeństw. Przyjmując kategoryzację „elity” jako grupy ludzi o niepodważalnym morale, dużym prestiżu społecznym, dobrze wykształconą i będącą filarem ekipy zarządzającej społeczeństwem.

Mołdawia to kraina historyczna w środkowo-wschodniej Europie obecnie znajdująca się w granicach Rumunii, Mołdawii (Mołdowy; rum. Moldova) oraz Ukrainy. Obejmuje ona tereny między Karpatami Wschodnimi, Dniestrem oraz deltą Dunaju. W jej ramach wyróżnia się: 1. na północy Bukowinę (obecnie północną z Czerniowcami na Ukrainie, i południową z Suczawą w Rumunii), 2. w części wschodniej duży obszar między Prutem a Dniestrem (w historii zwany Besarabią) stanowiący obecnie terytorium Republiki Mołdowy, 3. część Mołdawii na południu należącą obecnie do Ukrainy (d. turecki Budziak) dochodzącą do wybrzeża

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org