Sławomir Krzyśka - Wielkopolscy bibliofile

W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w Galerii Edwarda Raczyńskiego w dniach od 16 listopada do 31 grudnia 2017 r. była eksponowana wystawa pt. „Wielkopolscy bibliofile”. Prezentowało na niej swoje zbiory dziesięciu członków Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Byli to: Stanisława Andrejewska, Krzysztof Budzyń, Maria Romana Gierczyńska, Krzysztof Kłopocki, Kazimierz Krawiarz, Sławomir Krzyśka, Anna Łazuka-Witek, Leonard Rosadziński, ks. Szczepan Szymendera i Arkadiusz Wagner.

Wystawa była bardzo interesująca, ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na niektóre kolekcje; m.in.zwróciły moją uwagę zbiory Krzysztofa Kłopockiego dotyczące historii Słowian i jego krewnej Janiny Kłopockiej, twórczyni znaku Rodła, od 1933 roku godła Związku Polaków w Niemczech, w którym pracowała. Przedstawił on jej dokumenty osobiste, korespondencję, jej prace artystyczne i prace o niej.

Piękne oprawy zeswojej kolekcji zaprezentował Leonard Rosadziński. Były to artystyczne oprawy wykonane przez współczesnych introligatorów: Jerzego Budnika z Pelplina, Jacka Tylkowskiego z Komornik, DanielaSzlachtowskiego z Lubiszyna, Sabiny Mozgi z Godzianowa oraz artystki-grafika i introligatorki KatiiZubakhiny z Wrocławia. Oprawy te są zdobione techniką intarsji, aplikacji, reliefem, ślepymi tłokami, złotem, a papier marmurkowy na wyklejkach jest wykonany odręcznie. Książki te posiadają metalowe zapięcia.

Ks. Szczepan Szymenderaudostępnił ze swojej kolekcji książki i druki XVIII- i XIX-wieczne związane z królem Stanisławem Leszczyńskim. Równie interesujące były jego zbiory mów pogrzebowych z XVIII-XX wieku.

Zbiory Arkadiusza Wagnera to oprawy książkowe polskie i europejskie z lat sześćdziesiątych XVI-XVIII wieku z superekslibrisami. Oprawy zdobione są m.in. radełkowaniami i wyciskiem plakiety. Była również oprawa ze znanej oficyny holenderskiej Elzewirów z superekslibrisem Aleksandra Lubomirskiego z końca XVIII wieku. Przedstawił on także wybórze swojej kolekcji ekslibrisów.Były to nowożytne ekslibrisy wykonane różnymi technikami od XVI do XVIII wieku (polskie, śląskie i zachodnioeuropejskie) oraz kilka grafik książkowych z tego samego okresu.

Ja ze swoich zbiorów przedstawiłem m.in.: rękopiśmienne „Świadectwo” pracy dla kamerdynera Juliana Łaszynisa napisane przez Marię Michałową ze Skórzewskich Ogińską z 1924 roku z pieczątką herbową, świadectwo szkolne Zofii Kujawskiej, babci mojej żony, z 1933 roku z Jednoklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Osińcu w powiecie gnieźnieńskim, ładny firmowy druk akcydensowy wypełniony jeszcze w 1949 r. przez firmę Hartwig Kantorowicz z Poznania. Zaprezentowałem także telegram ślubny z życzeniami,tzw. kościuszkowski,z 1919 roku propagujący Towarzystwo Czytelni Ludowych, pocztówki sprzed 1939 roku oraz m.in. dwie książeczki do modlenia. Jedna z nich jest drukiem z 1846 roku, do której dołączone są rękopiśmienne i drukowane krótkie modlitwy-wezwania, prawdopodobnie z czasów powstania styczniowego. W tym modlitewniku zachowała się również oryginalna skórzana oprawa z wytłoczeniami oraz ciekawymi zdobieniami i metalową zapinką. Druga książeczka do modlenia była własnością babci mojej żony, pamiątką Pierwszej Komunii św. z 1931 roku Oprawiona jest w białą skórę.Przedstawiłem również „Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku… na wszystkie uroczystości i święta krótkie nauki, przez Ojca Prokopa kapucyna. Warszawa 1899”. Druk ten oprawiony jest w półskórek, posiada złocenia, zdobienia radełkowe i wytłoczenia. Kilka tzw. „świętych obrazków” z lat 1902-1939dopełniłoprezentowane zbiory.

Komisarzem wystawy był Kazimierz Krawiarz. Wystawie towarzyszył druk pt. ”Katalog wystawy Wielkopolscy Bibliofile 16XI-31 XII 2017 Galeria Edwarda Raczyńskiego w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu”, redakcja i projekt Krzysztof Budzyń, wydawca P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń, Śrem, nakład 200 egz. w tym 100 egz. numerowanych.

Również tego autora