Józef Stanisław Kmieciak - Fraszki

Targ                   

- Ile ?! Nie słyszę!
- Ciiiii… Pieniądze lubią ciszę.


Coś nowego                   

Źle się dzieje -
prędko NOWE się starzeje.