Grzegorz Zientecki - Aforyzmy (4)

Nieśmiertelność, tu na Ziemi, czyniłaby nas jeszcze bardziej
    bezkarnymi.


 

Gdyby tak wreszcie przestać mnożyć błędy przez siebie i
   mnożyć je wszystkie przez zero.


 

Nie powinno się odkładać pióra, dopóki na świecie nie odłożono
    ostatniej sztuki broni.