Ada Aharoni - Zgięcie dłoni, przeł. Anna Banasiak

Wtulony w środku twojej ręki
miękkiej, ciepłej ręki
nie czuję nic nie znaczących kropli
ginącego życia
nie słyszę krzyku szakali
ani nie widzę oczu rysiów
w ciemności świecących

I jeśli świat miałby dzisiaj wybuchnąć
ogromnym atomowym płomieniem
nie dostrzegłbym tego
schowany w kącik
twojej delikatnej dłoni
tam gdzie miejsce moje
mogę trwać
wiecznie.

Wszyscy jesteśmy podobni
drzemiąc ukryci
w pętli
nuklearnego czasu.

                                                  Z angielskiego przełożyła Anna Banasiak