Stanisław Stanik - O Matce

Przenika z ojca na syna
z matki na córkę
przechodzi
matka ją otrzymała
od dębów które szumiały
od pieśni które niosły się
nad nią

sprawczynią tego
była jej własna matka i postępujący
w to samo imię ojciec
dwojga rodzicieli

zapragnęli
podążyli
późnij dziwili się
że to prawda
iż jednych wiara matczyna
daje nową
dla rzeczy widzialnych i niewidzialnych